Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy iż:

  • administratorem Pani/Pana danych jest KRYSTYNA JANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-867, przy Al. Jana Pawła II 27. Inspektorem ochrony danych jest Pan Marcin Karczmarczyk, mail: iod@janda.pl;
  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu produktów marki JANDA, do rejestracji konta, do celów marketingu produktów JANDA oraz do wysyłki Newslettera;
  • odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu janda.pl, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki oraz podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia;
  • ma Pani / Pan prawo dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do urzędu kontroli, w przypadku uznania przez Panią / Pana iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie swoich danych osobowych przez Panią / Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia, rejestracji konta, marketingu produktów marki JANDA, wysyłki newslettera.