Zgodnie z regulaminem jeśli produkt nie spełnia oczekiwań naszych klientów, oferujemy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. Pisemnie na adres: JANDA ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa;
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@janda.pl;

Aby dokonać zwrotu należy odesłać towar na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem na adres:

CENTRUM ZWROTÓW
ul. Świętojańska 12
05-070 Sulejówek
tel. 604 367 316

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Nr. rachunku

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zwracany towar został przez nas przyjęty musi być oryginalnie zapakowany, nieużywany.

Przesyłkę należy wysłać listem poleconym lub kurierem zachowując potwierdzenie nadania.

Magazyn nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zwroty środków realizowane są w przeciągu 14 dni na konto bankowe, od momentu otrzymania oświadczenia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.