Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy iż:
-administratorem Pani/Pana danych jest KRYSTYNA JANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-867, przy Al. Jana Pawła II 27. Inspektorem ochrony danych jest Pan Marcin Karczmarczyk, mail: 
Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu produktów marki JANDA, do rejestracji konta, do celów marketingu produktów JANDA oraz do wysyłki Newslettera
-odbiorcą Pani /Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu janda.pl, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki oraz podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
-Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia
-ma Pani/Pan prawo dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
-ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do urzędu kontroli, w przypadku uznania przez Panią/Pana iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-podanie swoich danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia, rejestracji konta, marketingu produktów marki JANDA, wysyłki newslettera.