52.jpg

Informacja o zakończeniu procedury ofertowej na transport ekspon

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ FIRMY JANDA I WYPROMOWANIE PRODUKTÓW BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZA GRANICĄ. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3. – wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr umowy: POIR.03.03.03-14-0002/16-00

Warszawa, dnia 29 września 2017 r.

Informacja o zakończeniu procedury ofertowej

 

Informujemy, że Krystyna Janda Sp. z o.o. zakończyła procedurę ofertową na druk katalogów reklamowych w wersji rosyjskiej.

Podmiotem wybranym do realizacji ww. zadania jest firma IMAGE Zakład Poligraficzny Piotr Kołodziej z siedzibą w Pieszycach.

 

Wybór podmiotu odbył się w ramach projektu pt. „Rozpoczęcie działalności eksportowej firmy Janda i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą” w ramach programu Działania Go To Brand (POIR 3.3.3).